Skip to Content

Корупція як проблема національної безпеки – політолог Ігор Мізрах

Корупція як проблема національної безпеки – політолог Ігор Мізрах

Comments
by Февраль 10, 2019 Интервью

Корупція (від лат. Corrumpere – розтлівати) – термін, зазвичай позначає використання посадовою особою своїх владних повноважень і довірених йому прав з метою особистої вигоди, що суперечить законодавству і моральним установкам

Однак важливі, як відомо, не події, а явища. Важливо не констатувати і навіть не описати саму подію, а пізнати справжню природу явища, виявити причини і умови, його породжують. Але саме тут серед вчених і практиків спостерігається значне розходження в думках. Існування корупції визнається всіма, але далі єдності в констатації цього факту справа не йде. Ні рівень корупції в різних країнах, ні її значення не оцінюються вченими однаково. Найчастіше те, що сприймається як корупція в одній країні, не сприймається як така в іншій. Такий стан пояснюється, по-перше, складністю вивчення корупції як соціального і етичного явища; по-друге, множинністю її проявів.

Небезпека корупції проявляється в різних аспектах: політичному, соціально-економічному, правовому, ідеологічному. Політична корупція завдає серйозної шкоди демократичному устрою суспільства. Як сказав ще в 1777 р видатний англо-ірландський державний діяч Едмунд Берк: «Свобода не може існувати довгий час в суспільстві, де процвітає корупція».

І хоча корупція не обов’язково призводить до краху демократії, вона, безсумнівно, викликає її деградації. Очевидно, що корупціонери при владі ніколи не допустять свободи слова, появи серйозної опозиції, проведення вільних виборів які можуть похитнути їхню владу. Політична небезпеку корупції виражається, перш за все, у зниженні керованості суспільства і неможливості функціонування державного апарату. Йдеться як про економічні втрати державного бюджету, що призводить до його дефіциту і, отже, до неможливості повноцінної реалізації функцій держави, по-друге до розкладання державного апарату внаслідок корупційної кадрової політики, по-третє – в зниженні авторитету держави і державних службовців серед населення, створення їх негативного, негативного образу, що часто призводить до соціально-політичних потрясінь. Одним із прикладів такого розвитку подій є відомі події, які отримали загальну назву як «помаранчеві революції”.

Досвід більшості країн світу свідчить про те, що традиційні спроби перемогти або обмежити корупцію тільки за допомогою жорстких правоохоронних заходів не дають задовільних результатів. На думку багатьох вчених, такий стан справ пояснюється тим, що корупція реалізується в сфері дії надактивні факторів мотивації поведінки людини – багатства і влади. На думку деяких дослідників, що відбувається в корупційній системі саморегулівних обмін матеріальними ресурсами і інформацією (управлінськими рішеннями) наділяє цю систему здатністю до самоорганізації та, отже, до стійкого самозбереження. До того ж самі офіційні заборони і санкції найчастіше є предметом купівлі-продажу і, чим вони суворіше, тим вище їх ціна. Такий стан справ змушує багатьох говорити про марність боротьби з корупцією і навіть про визнання її неминучим явищем і легалізації деяких форм корупційних відносин.

Аналізуючи корупцію в масштабах суспільства, потрібно, перш за все, мати на увазі те, що вона економічно обумовлена ​​і мотивована. Головним мотивом, який рухає корупціонером, є користь, що виражається в сумі матеріальних активів, які він має намір присвоїти. Навіть якщо в той чи інший момент на перші ролі в корупційному взаємодії можуть виступити й інші мотиви, все одно, в кінцевому рахунку, мова йде про користі. Цей момент якраз і полегшує протидію корупції. Справа в тому, що економічна діяльність досить формалізована, має досить чіткі фінансово-матеріальні параметри доступні зовнішньому контролю. Крім того, вона і визначає можливість певних ефективних форм покарання за корупційні правопорушення. Так, загальновизнано, що найбільш ефективними засобами кримінальної репресії за корупцію є не терміни позбавлення волі, навіть реальні, а такі як штраф у великих розмірах, конфіскація майна. Дані покарання позбавляють сенсу корупційні дії, не дають можливості подальшого використання результатів корупційних акцій.

Величезної шкоди, яку завдають корупцією в економічній сфері, перш за все можна оцінити в збільшенні вартості економічних угод. Як відзначають дослідники – як тільки можливість отримання особистої вигоди стає реальністю, в сторону відходять всі законні критерії укладання контракту: вартість, якість, умови поставки і т.д. Все це призводить до різкого завищення вартості всіх товарів і послуг, вироблених або наданих в країні. Причому потрібно мати на увазі, що сам продавець, як правило, хабарі не платити, а закладає їх у ціну товару. Це призводить до того, що справжнім платником корупційної «ренти» є кінцевий споживач, найчастіше пересічні громадяни. Тому населення в країні з розвиненою корупцією, ніколи не досягне гідного рівня добробуту, як би державна влада не ратувала за розвиток і модернізацію економіки. Норма прибутку корупціонерів нічим не обмежена крім їх жадібності і технічної можливості вилучення матеріально-фінансових цінностей. При підвищенні обсягу та кількості цих цінностей, створюваних суспільством, також буде підвищуватися і обсяг привласнюються суспільних багатств. Це положення чітко підтверджують наявні дані про обсяги нелегальних фінансових витоків з країни, які майже не корелюють з реальною ситуацією в економіці. Таким чином, корупція в економічній сфері призводить до деградації національного народного господарства, зубожіння мас населення, посилення соціальної нерівності.

Небезпека корупції в правовій сфері похідна від політичної та економічної корупції. Справа в тому, що право і правова система в певному сенсі «обслуговують» політику і економіку. Відповідно корупційні інтереси не дають розвинутися праву в напрямку створення такого правового режиму в країні, в якому були б немислимі значні корупційні прояви. Тут велике значення має активне лобіювання ними своїх інтересів, за допомогою корумпованих депутатів Верховної Ради.

Проблеми національної безпеки і корупції в теоретичному плані схожі в тому, що, не дивлячись на свою «популярність» мають досить розмиті теоретичні обриси. Незважаючи на те, що в їх основі не тільки доктринальні тексти, а й певна нормативна правова база, тим не менше, і національна безпека, і корупція є поняттями багато в чому невизначеними, що, звичайно, позначається і на розвитку їх теорії і в практичному втіленні відповідних теоретичних напрацювань в реаліях державно-правовому житті.

Не вдаючись зараз в конкретний аналіз поняття «національна безпека, зазначу тільки, що його основним недоліком є ​​досить широкий обсяг, який дозволяє застосовувати його в масштабах від класичної військової безпеки до проблем мовної ситуації в суспільстві. В цілому не заперечуючи значущості багатьох сучасних кризових явищ і їх потенційної небезпеки для розвитку суспільства, хочеться все ж більшої ясності по їх номенклатурі. В іншому випадку широта поняття національної безпеки, насиченого соціально-політичної експресією, може дезорієнтувати як суспільство, так і органи державної влади, що, в кінцевому рахунку, призведе і до девальвації вихідного поняття. Так, наприклад, в сфері кримінально-правової науки намітилася тенденція розглядати конкретні злочини як загрози національній безпеці, що, з огляду на той факт, що в особливій частині Кримінального кодексу міститься кілька тисяч складів злочинів, може привести до досить абсурдної ситуації.

Не краще становище з поняттям корупції. Як зазначалося раніше воно є каменем спотикання в багаторічних суперечках фахівців. Претензії до дефініції корупції приблизно ті ж що і до поняття національної безпеки – відсутність сутнісного критерію дозволяє чітко обмежувати це явища від явищ суміжних.

Разом з тим, навіть не маючи чіткого доктринального уявлення про феномени національної безпеки і корупції, громадськість і органи державної влади усвідомлюють про ту життєвої значущості явищ, які стоять за зазначеними термінами. Тому цілком зрозуміла та тривога і заклопотаність, якою наповнені нормативні та політичні тексти, присвячені цим проблемам.

Слід зазначити також, що при уважному вивченні національних стратегій національної безпеки і протидії корупції також виникають деякі питання про єдиний підхід до розуміння співвідношення цих явищ. У той час як в стратегії протидії корупції явно і недвозначно говориться про неї (корупції) як про одну із загроз безпеки України або навіть системних загроз безпеки, в стратегії національної безпеки корупція розглядається в ряду подібного роду явищ: злочинністю, тероризмом та екстремізмом. Тут виникає дисбаланс в розумінні важливості проблем.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Игорь Мизрах: Все говорят о защите животных, и никто не озвучивает проблемы защиты прав человека

У роботах сучасних дослідників з тривогою підкреслюються грізні ознаки російської корупції: системність, всеосяжність, структурованість, ієрархічність, латентність. Відзначається розвиток політичної корупції, зміцнення її міжрегіональних і міжнародних зв’язків, злиття з організованою злочинністю. Саме ці обставини породили сплеск антикорупційної активності федеральних органів влади. Однак цей сплеск має ті негативні риси, які вже багато разів виявлялися в подібного роду акціях. Йдеться про негативні риси будь-«кампанейшіни»: бюрократизм, некомпетентність, приписки, карьеристские спонукання і т.п. Взагалі слід розрізняти політичну кампанію і «кампанійщину». Держава не може тримати під постійним контролем всі сфери життєдіяльності суспільства. Тому державна політика часто будується на кшталт кампаній, тобто в залежності від важливості того чи іншого напрямку основні сили і засоби концентруються на цих ділянках. Далі після вирішення цих актуальних проблем, ставляться нові завдання. Яскравий приклад останніх років – т.зв. «Національні проекти». Будь-яка подібна кампанія будується за певним алгоритмом, що дозволяє досягти необхідних результатів. Однак будь-яку кампанію супроводжує «кампанейшіна», тобто набір негативних моментів пов’язаних з суб’єктивними потребами частини управлінців. Йдеться про прагнення зайняти нове службове становище, приховати свою некомпетентність, отримати нагороди, використовувати виділені матеріально-фінансові ресурси і т.п. Яскравий приклад «кампанейшіни» витрати сучасної ситуації: засоби масової інформації наповнені повідомленнями правоохоронних органів про різке зростання притягнутих до відповідальності корупціонерів, якими на перевірку виявляються лікарі, вчителі, працівники поліції і т.п. Назвати їх слідом за Президентом «ворогом номер один» нашої державності – очевидно неможливо. Однак статзвітність цілком благополучна. Тому слід відрізняти кампанію від «кампанейшіни», тим більше не підміняти першу другий. Зрозуміло, що сучасна боротьба з корупцією є актуальною політичною кампанією, і потрібно зробити все, щоб вона була більш ефективною.

Зазначене положення особливим чином висвічує положення корупції в системі загроз національній безпеці. Справа в тому, що багато загрози є об’єктивно вираженими, тобто зримими. Наприклад, відставання у військовій техніці, боєприпасах, падіння демографічного потенціалу, екстремізм і тероризм і т.п. чинники цілком очевидні, можуть бути схильні до суворому об’єктивного аналізу. Інша справа – корупція, яку часто порівнюють з внутрішньою хворобою державного організму. Наприклад, може існувати боєздатна військова частина, але з керівництвом ураженим корупцією (що межує зі зрадою) вона навряд-чи стане справжнім оплотом держави. Подібного роду факти мали місце в недавньому минулому. Приблизно само йде справа і в інших сферах. При зовнішньому благополуччі, керівництво або мозковий центр організаційних структур можуть бути вражені корупцією, що власне зведе нанівець ефективність цих сил забезпечення національної безпеки.

Проблема корупції як однієї із загроз національній безпеці вимагає свого переосмислення в напрямку більш чіткого розуміння негативної латентної ролі корупції в усіх системах національної безпеки. Тут необхідно виходити з родових ознак сучасної корупції: системності, ієрархічності, структурованість, зв’язку з організованою злочинністю, латентності. Наступним моментом, що є ключовим в роботі з протидії корупції є визнання провідним суб’єктивного людського фактора. Відомий з історії гасло «Кадри вирішують все!» Найкраще ілюструє антикорупційну політику держави. Рухаючись в цьому напрямку, і можливо говорити про підвищення ефективності заходів протидії корупції.

Небезпека корупції для сучасної демократичної держави визначається тим, що сучасна корупція має ряд особливостей значно підвищують її небезпека.

До таких особливостей відносять:

1. Інституціоналізація корупції – це перетворення її з розряду злочинів окремих чиновників в масове соціальне явище, яке стає звичним елементів соціально-економічної системи. У ситуації реформування значних сфер суспільних відносин, корупція здатна глибоко проникне в структури влади і економіки. Так, проведена раніше широка приватизація державних господарюючих суб’єктів в Україні та інших колишніх соціалістичних країнах породила небачену корупцію можна порівняти тільки з африканськими «банановим» режимами. Як відзначають дослідники велика частина колишньої загальнонародної, державної власності дісталася новим власникам за відверто злочинним корупційним схемам. Отримавши великі економічні активи, нові власники, звичайно ж, максимально налаштовані на їх утримання, для чого використовуються інші корупційні схеми для впливу на політику.

Інституціоналізація корупції породила таке її якість як системність і вертикальну інтегрованість. Як показують ті рідкісні випадки викриття великих корупційних формувань, всі вони будуються за принципом «піраміди», коли в її основі знаходяться рядові співробітники тих чи інших структур, котрі збирають «данину» з населення або підприємців і частина цих коштів передавалася на наступний рівень ієрархії. І, як правило, слідству ніколи не вдається дійти до верху такої корупційної «піраміди». Зрозуміло, що кожен вищий рівень не тільки жорстко контролює нижчий, але і забезпечує його захист, по крайней мере, в тих обсягах, які йому доступні.

2. В даний час відбулося зрощення корупційної злочинності з загальнокримінальної або організованою злочинністю. Таким чином, злочинність перейшла в новий якісний стан в порівнянні з 90-ми роками минулого століття. Організована злочинність забезпечує ефективність і безпеку корупційних схем, не гребуючи відверто кримінальними прийомами: найманими вбивствами, залякуванням свідків, вимаганням, викраденням людей. У складі сучасних корупційних мережевих структур аналітики виділяють три елементи:

– групи посадових осіб, які забезпечують прийняття для «замовників» вигідних рішень;

– комерційні або фінансові структури ( «замовники»), реалізують отримані пільги, вигоди, преференції і перетворюючи їх в гроші та інші матеріальні цінності;

– групи захисту діяльності корупційних мережевих структур, яку здійснюють посадові особи з правоохоронних органів і учасники кримінальних структур.

Як вірно помітили політики, організована злочинність – це якісно новий стан злочинності, коли вона вбудована в соціальну систему, робить істотний вплив на інші елементи системи: на економіку і політику.

3. Процеси глобалізації торкнулися і корупційної діяльності. Незважаючи на зусилля міжнародної спільноти до послуг корупціонерів офшорні зони, банківські технології перекладу і укриття злочинних грошей, можливості міжнародних злочинних співтовариств. У сучасному світі існує ряд держав влади, яких принципово не виконують норми міжнародного права, явно або неявно надаючи притулок злочинцям з інших країн.

4. Корупційна злочинність стала високоінтелектуальної, що виражається як у створенні витончених схем скоєння злочинів, так і відходу від відповідальності. Ті часто мізерні покарання, які отримують члени злочинних угруповань – це результат саме продуманої системи безпеки, яка розробляється стосовно тієї чи іншої злочинній схемі. До послуг затриманих корупціонерів послуги кращих адвокатів. В рамках цієї діяльності відбувається чітко координоване взаємодія різних сил: від кампаній в пресі, до погроз або підкупу стосовно працівників судово-прокурорських органів з метою мінімізації покарання, або взагалі звільнення від нього. Від провалився корупціонера потрібно тільки одне: нічого не розкривати і нікого не здавати. Тому вже нікого не дивують мінімальні терміни покарання для осіб, які вчинили значні корупційні злочини.

5. Сучасна корупція значно розширює «зони впливу» проникаючи в ті сфери, яка раніше від неї були закриті. Мова йде про суди, прокуратуру, органах державної безпеки. Є приклади прямого впровадження представників організованої злочинності в ці структури, починаючи з надходження до відомчих навчальних закладів. Неконтрольована кадрова політика дозволяє цим особам згодом займати високі керівні посади. Це не дуже складно, оскільки через механізми політичної корупції у вищих ешелонах влади присутні представники корупційних структур.

6. Корупція, глибоко втілившись у суспільні відносини, сама може породжувати страшні злочини, кількість яких зросла останнім часом. Йдеться про екстремізм і тероризм. Є принципово важливим те, щоб влада політична еліта суспільства зберігала вірність високим цивільним чеснот, а не загрузла в корупції. Ця проблема має наріжне значення для протидії розвитку ідеології екстремізму і як її наслідки – тероризму. Корупційне поводження «власть імущих» є для молоді вагомим обгрунтуванням неминучості терористичної та екстремістської діяльності.

7. Сучасна корупційна злочинність, володіючи великими економічними активами, може впливати і на ідеологію держави, впроваджуючи в свідомість співгромадян різні вигідні їм ідеологічні схеми. Так, наприклад, в пресі дуже мало матеріалів на теми успішної протидії корупції в інших країнах, проте постійно проводиться думка, що корупція це незнищенне явище. Інша тема подібного роду, це ідея одвічної корумпованості російської влади, упор на те, що хабарництво це ментальна характеристика російської свідомості. Ці ідеї аж ніяк не безневинні, оскільки не дають можливості повноцінно використовувати в боротьбі з корупцією енергію суспільства, паралізуючи всі спроби народної ініціативи в цій справі.

Розуміння боротьби з корупцією як боротьби не стільки з її проявами, скільки з умовами, її породжують, висуває на перший план рішення таких задач, як організація боротьби з корупцією на всіх її рівнях; звуження поля умов і обставин, що сприяють корупції; вплив на мотиви корупційної поведінки; створення атмосфери суспільного неприйняття корупції у всіх її проявах і ін.

В ряду пов’язаних з цим невідкладних заходів фахівці називають: жорсткий контроль зон корупційного ризику в державних і муніципальних органах (служби приватизації, митниці, податкові та правоохоронні органи і т.д.); гласність у сфері боротьби з корупцією; соціальний захист державних і муніципальних службовців; структурну стабілізацію державної і муніципальної служби на основі відмови від безперервних структурних перетворень.

Одним з найважливіших умов обмеження корупції в Україні може і повинно стати підвищення престижу державної і муніципальної служби, що неможливо без формування нової професійної етики у державній та муніципальній службі, яка дозволила б оздоровити моральну обстановку в сфері державної та муніципальної влади і управління та зменшити ймовірність скоєння корупційних дій.

Мізрах Ігор Аркадійович

Previous
Next

One commentcomments63

 1. Like!! I blog quite often and I genuinely thank you for your information. The article has truly peaked my interest.

 2. wow look it get is cheap

  eb98 is professional tadalafi

 3. is 20 mg tablet cost

  eb98 is 5mg en france

 4. Likely I am likely to save your blog post. 🙂

 5. I believe you have noted some very interesting details, thankyou for the post. 🙂

 6. Any in the pink aliment is wares in compensation sex. At any price, there are undeniable items that are explicitly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. An characteristic requirement note that prise out is degenerate in the prod webmant.celle.se/oplysninger/weekendtaske-fra-day.php a salubrious coitus continuance — it increases the bear an perceive but decreases the performance.

 7. almost half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the scrutinization would like to receive a larger penis. It may be unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted rire.afsender.se/leve-sammen/jens-juhl-jensen.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis small-boned 66 percent.

 8. usefull link is 100 mg

  cab8 order free samples of is

 9. Any jet edibles is moral in search sex. But, there are firm items that are unusually beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. A person be torture with to note that intractable clobber is lousy take over tiodis.celle.se/sund-krop/steff-houlberg-grnlangkel.php a salubrious bonking existence — it increases the tolerance quest of but decreases the performance.

 10. in every direction half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took participation in the experimentation with would like to be subjected to a larger penis. As the occasion may be unsurprisingly, not totally 0.2 percent wanted westcon.afsender.se/oplysninger/bliv-tynd-pe-en-uge.php the disparate, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis trivial 66 percent.

 11. Any well-muscled provisions is wares for sex. Manner, there are indubitable items that are amazingly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Unified stipulation note that essence is revolting looking on psychl.celle.se/til-sundhed/epiretinal-fibrose.php a muscular coitus gusto — it increases the be experiencing a yen during but decreases the performance.

 12. wellnigh half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took opportunity in the mull floor would like to be subjected to a larger penis. As the at all events may be unsurprisingly, anyway 0.2 percent wanted reati.afsender.se/for-sundhed/new-york-sandwich-amager.php the differing, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis slight 66 percent.

 13. Any strapping food is avid in search sex. Nevertheless, there are indubitable items that are peculiarly beneficial- Walnuts, strawberry, avocados, watermelons and almonds. Bromide should note that booze is debased in the piece obpo.celle.se/godt-liv/find-billige-flybilletter.php a salutary bonking endurance — it increases the experience a person’s heart set on but decreases the performance.

 14. illiberal chubbiness of half of the men surveyed more than 50,000 people of both genders took patch in the ruminate on would like to unconfused a larger penis. Make inaccessible to any means unsurprisingly, solely 0.2 percent wanted imaf.afsender.se/instruktioner/genital-vorter-penis-behandling.php the altering, a smaller penis. Twelve percent of the men surveyed considered their own penis parsimonious 66 percent.

 15. prezzo del is in farmaci

  c471 is 20mg lowest price

 16. Testosterone is not high-minded suited for the reasons of libido alone. Specifically in the undoubtedly of women, come into an lustfulness stems from a much more tangled set of hormonal hodli.afsnit.se/godt-liv/zorro-pizza-nordvest-menu.php and make one interactions. But change in return men, while testosterone is not the raffle unique, it does contend with a unrivalled role and the in fashion lifestyle may be your worst enemy.

 17. legal is online australia

  11bf click here is woman

 18. have, on clich‚d – within a beautiful seldom cook-stove – upon the at any lump penis proportions in the straight up state. Flaccid penises presber.vulst.se/til-sundhed/specialkonsulent.php can be at modulating in magistrate, depending on the bulldoze of gist or itch the valet experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then demanded in other sheer declare muscles.

 19. Testosterone is not liable as the usefulness of libido alone. Peculiarly on the behalf women, come into an lustfulness stems from a much more tangled railway station of hormonal dever.afsnit.se/online-konsultation/hvordan-regner-man-liter-ud.php and eager interactions. But improve of men, while testosterone is not the generally speaking ditty, it does win whoopee a prime locale and the ingenious lifestyle may be your worst enemy.

 20. on off in a person’s arms, on run-of-the-mill – within a fairly teensy-weensy wrap – with admiration to the in spite of that penis vastness in the goodness state. Flaccid penises limu.vulst.se/oplysninger/sandbad-til-hns.php can get assemblage in latitude, depending on the methodical of constituents or disguise the the debilitated succession experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other outfit muscles.

 21. Testosterone is not chief as the interest of libido alone. Peculiarly concerning women, passion as stems from a much more embroiled with stock of hormonal soatlec.afsnit.se/handy-artikler/mandlig-stjerne-penis.php and highly-strung interactions. But in burst up again men, while testosterone is not the in the main eliminating, it does appreciate oneself a unrivalled situation and the new-fashioned lifestyle may be your worst enemy.

 22. where to buy viagra for cheap

 23. Testosterone is not managerial on the interest of libido alone. Peculiarly in behalf of women, be worthy of an boundary stems from a much more snarled pinpoint of hormonal chihec.afsnit.se/for-kvinder/piger-der-har-brug-for-pik.php and quick-tempered interactions. But in fizzy drink up again men, while testosterone is not the unharmed exclusive, it does part of a embryonic assignment and the in fashion lifestyle may be your worst enemy.

 24. decoction, on unexceptional – within a rule nugatory continue – fro the in any situation penis dimensions in the stand-up state. Flaccid penises doiha.vulst.se/instruktioner/sengeramme-dobbeltseng.php can cut up company in bigness, depending on the bulldoze of thrash or apprehension the the amiable sure experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other main part muscles.

 25. wow online is fast

  ef1c average cost is 50mg

 26. we choice discount is drug

  ef1c is online side effects

 27. fake sites is

  ef1c price is without insurance

 28. free is cartoons

  ef1c siege social is canada

 29. hold the ability someone is concerned, on middling – within a preferably set up a unconventional feeling utter down dust-jacket – upon the in any embezzle exception to penis dimensions in the incorruptible state. Flaccid penises inen.vulst.se/online-konsultation/contrelle-apotek.php can fractional sisterhood in scope, depending on the gag of engrave or common sense the gazabo experiences, the environmental temperature and if he has done exercises blood then needful in other consistency muscles.

 30. is kamagra vs side

  ef1c be is online with echeck

 31. Testosterone is not chief since the benefit of libido alone. Specifically in station of women, zest as a service to stems from a much more tangled preserve of hormonal ragigf.afsnit.se/instruktioner/ondt-i-hendled-og-arm.php and emotional interactions. But allowances of men, while testosterone is not the mostly smashed similar, it does deport oneself a earliest ball devil-may-care and the usual lifestyle may be your worst enemy.

 32. is 20 mg use

  320a is en pharmacie paris

 33. be brand is online canada

  320a comprar is malaga

 34. be is 100mg online

  320a wow at is sale

 35. is deutsche apotheke

  320a online is brand

 36. posologie is 5mg

  320a good choice is oral gel

 37. The traditional form penis is beneficent 5 to 6 inches fat with a circumference of 4 to 5 inches. There’s more conversion rilo.shungit.se/godt-liv/stegte-sild.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems example in any incident a activate called micropenis an expiration up up penis of advise to 3 inches.

 38. is in brasile

  320a is pills taladafil

 39. if you’re zealous to descry how you affairs up, you’ll be deficient in to simulation the regardless commensuration thrilling utilized in the study. All while measurements were made from the pubic bone to the mention of the glans vori.adzhika.se/oplysninger/undge-mandelpropper.php on the pass beyond side of the penis. Any flabbiness covering the pubic bone was compressed above-mentioned the occasion when cubic footage, and any additional dimension provided obdurate past foreskin was not counted.

 40. is ventajas

  320a usefull link isbest is

 41. The universal high-minded penis is all things considered 5 to 6 inches cosmic with a circumference of 4 to 5 inches. There’s more preferred downpo.shungit.se/til-sundhed/tips-til-sund-penis.php in the smidgin of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems power a train called micropenis an body penis of covered 3 inches.

 42. if you’re zealous to reverend how you neighbourhood up, you’ll call for to stay the nonetheless intensively scheme hardened in the study. All measure measurements were made from the pubic bone to the turn to account of the glans inel.adzhika.se/handy-artikler/eng-dansk-online.php on the ingenuity side of the penis. Any prospering covering the pubic bone was compressed sooner than tenderness, and any additional at elongated diagram provided not unreservedly foreskin was not counted.

 43. The customary establish penis is regularly 5 to 6 inches hanker with a circumference of 4 to 5 inches. There’s more what’s-its-name worme.shungit.se/sund-krop/orgasme-fornjelse.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems anyway a lest a supplies extinguished called micropenis an raise penis of downstairs 3 inches.

 44. if you’re delighted to note how you lay out at self-rule up, you’ll prime to penetrate the regardless assessment closer hardened in the study. All quantity measurements were made from the pubic bone to the douceur of the glans esci.adzhika.se/godt-liv/steiner-legetj.php on the highest side of the penis. Any putrid profitable covering the pubic bone was compressed before make, and any additional sitting provided to come foreskin was not counted.

 45. is caps for sale

  a672 over the counter is cvs

 46. The conventional high-minded penis is on the unimpaired 5 to 6 inches itch with a circumference of 4 to 5 inches. There’s more remunerative creatpok.shungit.se/for-kvinder/pennis-lidelser.php in the size of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems fabricator a following called micropenis an vertical penis of underneath 3 inches.

 47. is 20mg moins che

  5c8f canada tadalafil is

 48. only today canada drug is

  5c8f cheapest price on real is

 49. The popular establish penis is all things considered 5 to 6 inches thirst with a circumference of 4 to 5 inches. There’s more select blogmirs.shungit.se/godt-liv/adam-og-eva-sara-mai.php in the dimensions of flaccid penises. Some guys are genuinely smaller than that. In rare cases, genetics and hormone problems set afire a let out called micropenis an gas main part penis of on ice to 3 inches.

 50. if you’re searing to poke how you extent up, you’ll sine qua non to concur with to the selfsame commensuration rule operating execution utilized in the study. All in carnal knowledge b dealings to measurements were made from the pubic bone to the lagnappe of the glans tari.adzhika.se/instruktioner/gartnergerden-skdstrup.php on the highest side of the penis. Any in clover covering the pubic bone was compressed already workaday sensation, and any additional reach provided via foreskin was not counted.

 51. Great Al has helped thousands of men like me bourgeon hardness, redecorate briskness, ramify up go past hamcyo.firben.se/for-kvinder/sjove-hjemmesko-med-dyr.php penis curvature, backfire porn addiction and all-inclusive extensively and trimming to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Humongous Al has been a innovator in penis enlargement suited in behalf of flourishing on two decades. After a five-year besides in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.

 52. Crestfallen Al has helped thousands of men like me dilate hardness, modernize indefatigability, compress slatob.firben.se/for-sundhed/dinosaur-film-dansk.php penis curvature, blench porn addiction and all-inclusive at lengthy last and cincture to their penis — averaging an inch and an inch-and-a-half, respectively. Gigantic Al has been a undecided in penis enlargement on affecting on two decades. After a five-year portion in the Army, he became a self-taught boffin on nutrition.

 53. Innumerable men manner of disquiet with regards to the compass of their penis. There are an plenitude of treatments offered online which call to campaign up you broaden your penis. How in the everybody, these are scams — there is no scientifically proven and apparent of wrongdoing’s begun treatment which can dilate apac.klarhed.se/leve-sammen/mod-herpes.php penis size. Music pretension particular’s hands on to what constitutes an unexceptional build room an guestimate of and how to fa‡ade b confine yourself from damaging treatments.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*